Charakteristika LED žárovky

2022-01-10

3.(LED žárovka)Umělecké světlo a barva je základním prvkem vizuální estetiky a důležitým prostředkem ke zkrášlení místnosti.(LED žárovka)Výběr světelného zdroje přímo ovlivňuje umělecký efekt světla a LED ukazuje bezkonkurenční výhody v umění světelných displejů; Barevné LED produkty pokrývají celý rozsah viditelného spektra s dobrou monochromatičností a vysokou čistotou barev. Kombinace červené, zelené a žluté LED činí výběr barvy a šedé škály (16,7 milionů barev) flexibilnější. Lampy a lucerny jsou světelné sochy.(LED žárovka)Materiální forma lamp a luceren konstruovaných z materiálů, struktur, forem a textur je také důležitým prostředkem k zobrazení umění. LED technologie umožňuje pokojovým lampám a lampám organicky kombinovat vědu a umění, bourá okrajový rám tradičních lamp a lamp a přesahuje vlastní koncept takzvané formy lampy. Design lampy rozpoznává, chápe a vyjadřuje téma světla z nového úhlu v uměleckém kreativním vyjádření vizuálního vnímání a formy. Může flexibilněji využívat kombinaci světla a tmy, kombinaci světla a barvy a výhody materiálového a konstrukčního designu v optické technologii, aby se zlepšila svoboda designu pro oslabení světelné funkce lamp.

4 €(LED žárovka)Humanizace není pochyb o tom, že vztah mezi světlem a lidmi je věčné téma. "Lidé vidí světla, já vidím světlo". Je to tento klasický diskurz, který změnil chápání bezpočtu designérů světel. Nejvyšším stavem lamp je „bezstínová lampa“, která je zároveň nejvyšším ztělesněním humanizovaného osvětlení. V místnosti není ani stopa po běžných lampách, takže lidé mohou cítit světlo, ale nemohou najít zdroj světla, což odráží humanizovaný design, který dokonale kombinuje světlo s lidským životem. (LED žárovka)
LED light bulb