Stručné představení principu světelné diody

2021-12-28

1. Když je na světelnou diodu přivedeno propustné napětí, otvory injektované z oblasti P do oblasti N a elektrony injektované z oblasti N do oblasti P jsou příslušně v blízkosti PN přechodu s elektrony. v oblasti N a oblasti P. Otvory se rekombinují za vzniku spontánní emisní fluorescence.
2. Energetické stavy elektronů a děr v různých polovodičových materiálech jsou různé. Když se elektrony a díry rekombinují, uvolněná energie je poněkud odlišná. Čím více energie se uvolní, tím kratší je vlnová délka vyzařovaného světla.

3. Běžně se používají diody, které vyzařují červené, zelené nebo žluté světlo. Zpětné průrazné napětí světelné diody je větší než 5 voltů. Jeho charakteristická křivka voltampér v dopředném směru je velmi strmá a musí být použit v sérii s odporem omezujícím proud pro řízení proudu diodou.