Jak zkontrolovat světelný výkon LED lamp

2022-02-15

Jak zkontrolovat světelný výkonLED lampy
Před opuštěním továrny provedou LED lampy různé kontroly na celé lampě. Za prvé, hotové LED lampy musí projít stárnutím, vysokonapěťovým a nízkonapěťovým testem, světelným testem, vodotěsným testem a dalšími testy, než projdou testem, než mohou být dodány zákazníkům, zejména pro venkovní použití. Osvětlení nebo svítidla na zvláštních místech musí být přísně kontrolována.
1. Detekce spektrálních charakteristik
Detekce spektrálních charakteristik LED zahrnuje spektrální rozložení výkonu, barevné souřadnice, barevnou teplotu a index podání barev. Rozložení spektrálního výkonu ukazuje, že světlo světelného zdroje se skládá z barevného záření mnoha různých vlnových délek a síla záření každé vlnové délky je také odlišná. Světelný zdroj byl měřen srovnáním se spektrofotometrem (monochromátorem) a standardní lampou.
Barevné souřadnice jsou veličiny, které číselně představují barvu světla vyzařovaného světelným zdrojem na souřadnicovém grafu. Pro souřadnicové grafy reprezentující barvy existují různé souřadnicové systémy, obvykle se používají souřadnicové systémy X a Y.
Barevná teplota je veličina, která vyjadřuje barevnou tabulku světelného zdroje viděného lidským okem. Když má světlo vyzařované světelným zdrojem stejnou barvu jako světlo vyzařované absolutně černým tělesem při určité teplotě, je tato teplota barevnou teplotou. V oblasti osvětlení je teplota barev důležitým parametrem pro popis optických vlastností světelných zdrojů. Příslušná teorie barevné teploty je odvozena ze záření černého tělesa, které lze získat z barevných souřadnic místa černého tělesa včetně barevných souřadnic světelného zdroje.
Index podání barev udává množství světla vyzařovaného světelným zdrojem, které správně odráží barvu osvětleného předmětu. Obvykle se vyjadřuje obecným indexem podání barev Ra, což je aritmetický průměr indexu podání barev světelného zdroje na 8 barevných vzorků. Index podání barev je důležitým parametrem kvality světelného zdroje, který určuje rozsah použití světelného zdroje. Zlepšení indexu podání barev bílých LED je jedním z důležitých úkolů výzkumu a vývoje LED.
2. Detekce světelného toku a světelné účinnosti
Světelný tok je součet množství světla vyzařovaného světelným zdrojem, tedy množství vyzařovaného světla. Mezi detekční metody patří především následující dvě:
(1) Integrální metoda. Zapalte střídavě standardní lampu a testovanou lampu v integrační kouli a zaznamenejte jejich hodnoty do fotoelektrického převodníku jako Es a ED. Standardní světelný tok je známý Φs, pak světelný tok testované žárovky je ΦD=ED×Φs/Es. Metoda integrace využívá princip „bodového zdroje světla“ a je snadno ovladatelná, ale je ovlivněna odchylkou barevné teploty mezi standardní lampou a testovanou lampou a chyba měření je velká.
(2) Spektroskopie. Světelný tok se vypočítá ze spektrální distribuce energie P(λ). Pomocí monochromátoru změřte spektrum standardní lampy od 380nm do 780nm v integrační kouli, poté změřte spektrum testované lampy za stejných podmínek a porovnejte a vypočítejte světelný tok testované lampy. Světelná účinnost je poměr světelného toku emitovaného světelným zdrojem ke spotřebovanému výkonu a světelná účinnost LED se obvykle měří metodou konstantního proudu.
3. Detekce intenzity luminiscence
Intenzita světla je intenzita světla, která se týká množství světla vyzařovaného pod určitým úhlem. Vzhledem k tomu, že světlo LED je koncentrované, neplatí zákon inverzní čtverce v případě blízkých vzdáleností. Standard CIE127 poskytuje dvě metody průměrování měření pro měření intenzity světla: podmínka měření A (podmínka vzdáleného pole) a podmínka měření B (podmínka blízkého pole). Pro podmínku intenzity světla je plocha detektoru pro obě podmínky 1cm2. Pro měření intenzity světla se obvykle používá standardní podmínka B.
4. Test rozložení intenzity světla
Vztah mezi intenzitou světla a prostorovým úhlem (směrem) se nazývá distribuce intenzity nepravého světla a uzavřená křivka vytvořená tímto rozložením se nazývá křivka rozložení intenzity světla. Protože existuje mnoho měřicích bodů a každý bod je zpracováván daty, používá se k měření obvykle automatický goniofotometr.
LED Ceiling Light with Switch